fbpx

תנאי שימוש

תקנון האתר barnes-newyork.com

עדכון אחרון: אוקטובר 2022

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו ("התנאים", "התנאים וההגבלות") בעיון לפני השימוש באתר http://www.barnes-york.com המופעל על ידי BARNES New York ("אנחנו", "אנחנו", או "שלנו" ”).
הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים אלה ועמידתם בהם. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.
על ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים אל תשתמש באתר זה.

נתוני הרישום ומידע מסוים אחר עליך כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף, אנא עיין במדיניות הפרטיות המלאה שלנו, אותה ניתן למצוא באתר barnes-newyork.com.

תוכן, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים והגבלות

אתר זה נשלט ומופעל על ידי BARNES New York, עם כתובת בכתובת 295 Madison Ave, Ste. 901, ניו יורק, ניו יורק 10017. כל התוכן באתר זה, לרבות, אך לא רק טקסט, תמונות, איורים, קטעי אודיו וקטעי וידאו, מוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות ו/או זכויות קניין רוחני אחרות (שנשלטים על ידי חוקי זכויות יוצרים והוראות אמנות בארה"ב ובעולם, חוקי פרטיות ופרסום, ותקנות וחוקים תקשורתיים), והם בבעלות ובשליטה של BARNES New York או החברות הקשורות לה, או על ידי ספקי תוכן של צד שלישי, סוחרים, נותני חסות ו בעלי רישיונות (להלן "ספקים") שהעניקו רישיון לתוכן שלהם או את הזכות לשווק את המוצרים ו/או השירותים שלהם ל-BARNES New York.

התוכן באתר זה או בכל אתר אינטרנט בבעלות, מופעל, ברישיון או בשליטת הספקים מיועד אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. אתה רשאי להדפיס עותק של התוכן ו/או המידע הכלולים כאן לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד, אך אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, להפיץ ו/או לנצל את התוכן או המידע בכל דרך שהיא (כולל באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים אלקטרוניים אחרים) לשימוש מסחרי ללא הסכמה מראש ובכתב של BARNES New York או הספקים. אתה יכול לבקש הסכמה על ידי שליחת בקשה ל-295 Madison Ave, Ste. 901, New York, NY 10017. ללא הסכמה מראש ובכתב של BARNES New York או הספקים, השינוי שלך בתוכן, השימוש בתוכן בכל אתר אחר או סביבת מחשב ברשת, או שימוש בתוכן לכל מטרה אחרת מלבד שימוש אישי, לא מסחרי, מפר את הזכויות של BARNES New York ו/או הספקים ואסור.

כתנאי לשימושך באתר זה, אתה מתחייב בפני BARNES New York כי לא תשתמש באתר האינטרנט שלנו לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאים אלה, לרבות, ללא הגבלה, פרסום או שידור של כל מאיים, לשון הרע, לשון הרע, חומר מגונה, שערורייתי, מדליק, פורנוגרפי או גס. אם אתה מפר אחד מתנאים אלה, ההרשאה שלך להשתמש באתר שלנו תסתיים באופן מיידי ללא צורך בהודעה כלשהי. BARNES New York שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה מכל אדם לפי שיקול דעתה מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה של תנאים אלה. אינך רשאי להשתמש באתר שלך בסימנים מסחריים, סימני שירות או חומרים המוגנים בזכויות יוצרים המופיעים באתר זה, לרבות אך לא מוגבל לסמלים או תווים כלשהם, ללא הסכמה מפורשת בכתב של הבעלים של הסימן או זכויות היוצרים. אינך רשאי למסגר או לשלב בכל דרך אחרת באתר אחר כל תוכן או חומרים אחרים באתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של BARNES New York.

פעילויות אסורות

נאסר עליך במפורש כל שימוש באתר זה, ואתה מסכים לא להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש באתר זה, לעשות כל אחת מהפעולות הבאות: (א) לנקוט כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונלי על תשתית האתר. , לרבות אך לא רק "דואר זבל", או טכניקות אחרות של הודעות דואר אלקטרוני המוניות בלתי רצויות, או "גרידת אתרים"; (ב) לחשוף או לשתף את סיסמאות האתרים של משתמשים עם צדדים שלישיים לא מורשים או להשתמש בסיסמאות האתר של המשתמשים לכל מטרה בלתי מורשית; (ג) לנסות לפענח, לפרק, לפרק או לבצע הנדסה לאחור כל אחד מהתוכנות או קוד ה-HTML המרכיבים או מרכיבים בכל דרך שהיא חלק מאתר זה; (ד) להעלות, לפרסם, לשלוח דוא"ל או להעביר בכל דרך אחרת מידע, תוכן או זכויות קנייניות שאין לך זכות להעביר על פי כל חוק או על פי מערכות יחסים חוזיות או נאמנות; (ה) להפר כל חוק מקומי, מדינה, לאומי או בינלאומי ישים, לרבות, אך לא רק, כל תקנות בעלות תוקף של חוק; וכן, (ו) להשתמש בכל רובוט, עכביש, סוכן אינטליגנטי, מכשיר אוטומטי אחר, או תהליך ידני כדי לחפש, לנטר, "לגרד" או להעתיק את דפי האינטרנט שלנו, או את התוכן ללא רשותנו מראש ובכתב, בתנאי ששלישי זמין בדרך כלל ניתן להשתמש בדפדפני אינטרנט של הצדדים ללא רשות כזו.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתר אחר ("אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים מסופקים לנוחיותך ולמידע בלבד, וככאלה, אתה ניגש אליהם על אחריותך בלבד. התוכן של כל אתרים מקושרים אינו בשליטתה של BARNES New York, ו-BARNES New York אינה אחראית, ואינה מאשרת, תוכן כזה, בין אם BARNES New York קשורה לבעלים של אתרים מקושרים אלה ובין אם לאו. אינך רשאי ליצור היפר-קישור לאתר זה או לספק קישורים המציינים או מרמזים על חסות או תמיכה לאתר שלך על ידי BARNES New York, או השותפים או הספקים שלו.

BARNES New York קבעה הסכם עם The CE Shop לקידום מידע על קורסים מקוונים לצרכנים ולבעלי רישיון נדל"ן. BARNES New York אינה המפתחת של הקורסים הללו והיא פשוט מספקת הפניה. כל שאלה בנוגע לתוכן הקורס או הטכנולוגיה יש להפנות ל-The CE Shop.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון מהותי, ננסה לספק לפחות 30 (שנה זאת) הודעה מוקדמת לפני כל תנאים חדשים
נכנס לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

הסכם ויצירת קשר

ההוראות והתנאים של תנאים אלה, וכל התחייבות המוזכרת כאן, מייצגים את כל ההסכם בין BARNES New York, הישויות הקשורות לה או הקשורות אליה, ואתה, ומחליפים כל הסכמים או הבנות קודמים הנוגעים לנושא זה ואינם משולבים בה. במקרה שקיימת אי התאמה כלשהי בין תנאים אלה לבין תנאי שימוש או הבנה שפורסמו בעתיד, התנאים או תנאי השימוש או ההבנה האחרונים שפורסמו יגברו.

גילוי נאות של מדינת ניו יורק לקונים ולמוכרים

גילוי בדבר REBNY

ברוקרים של REBNY ו/או RLS (וכל אחד מנציגיהם המורשים כדין) מורשים לגשת ל-barnes-newyork.com למטרות אימות תאימות להוראות הסכם זה, הסכם התיווך המשותף, או כל כללים או מדיניות אחרים של RLS. הנרשם מכיר בכניסה למערכת יחסי צרכן-מתווך חוקית עם BARNES New York; כל המידע מיועד רק לשימושו האישי והלא מסחרי של הנרשם; כי לנרשם יש עניין בתום לב ברכישה, מכירה או השכירות של נדל"ן מהסוג המוצע דרך barnes-newyork.com; כי הנרשם לא יעתיק, יפיץ מחדש או ישדר מחדש כל מידע שנמסר אלא בקשר עם שיקולו של הנרשם ברכישה או מכירה של נכס בודד; וכי הנרשם מכיר בבעלותה של BARNES New York ובתקפותה של זכויות היוצרים במסד הנתונים.

  • הנרשם מאשר כניסה למערכת יחסי צרכן-מתווך חוקית עם המשתתף;
  • כל המידע מיועד רק לשימושו האישי והלא מסחרי של הנרשם;
  • כי לנרשם יש אינטרס בתום לב ברכישה, מכירה או השכירה של נדל"ן מהסוג המוצע דרך barnes-newyork.com;
  • שהנרשם לא יעתיק, יפיץ מחדש או ישדר מחדש כל מידע שנמסר אלא בקשר לשיקולו של הנרשם ברכישה או מכירה של נכס בודד;
  • שהנרשום מכיר בבעלות [מתווך RLS] ובתוקף זכויות היוצרים במסד הנתונים.

רישומי RLS מופעלים על ידי EON.AI LLC.

זה לא חוזה

חוק מדינת ניו יורק דורש מבעלי רישיון נדל"ן הפועלים כסוכנים של קונים או מוכרים של נכסים לייעץ לקונים או למוכרים הפוטנציאליים איתם הם עובדים על אופי יחסי הסוכנות שלהם והזכויות והחובות שהוא יוצר. גילוי נאות זה יעזור לך לקבל החלטות מושכלות לגבי מערכת היחסים שלך עם מתווך הנדל"ן וסוכני המכירות שלו.

במהלך העסקה ייתכן שתקבל יותר מטופס גילוי אחד. החוק עשוי לחייב כל סוכן המסייע בעסקה להציג בפניך טופס גילוי זה. סוכן נדל"ן הוא אדם המוסמך לייעץ בנושא נדל"ן. אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי, מס או אחר, התייעצו עם איש מקצוע בתחום זה.

גילוי נאות לגבי קשרי סוכנות נדל"ן

סוכן המוכר

סוכן מוכר הוא סוכן המוכר על ידי מוכר כדי לייצג את האינטרסים של המוכר. סוכן המוכר עושה זאת על ידי הבטחת קונה לבית המוכר במחיר ובתנאים המקובלים על המוכר. לסוכן המוכר יש, ללא הגבלה, חובות האמון הבאות כלפי המוכר: זהירות סבירה, נאמנות ללא חלוקה, סודיות, גילוי מלא, ציות וחובת דין וחשבון. סוכן מוכר אינו מייצג את האינטרסים של הקונה. התחייבויותיו של סוכן מוכר כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן למוכר. בהתנהלות מול הקונה, על סוכן המוכר (א) לנהוג במיומנות ובזהירות סבירים במילוי תפקידו של הסוכן; (ב) לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב; וכן (ג) לחשוף את כל העובדות הידועות לסוכן המשפיעות באופן מהותי על ערכו או רצויות של רכוש, אלא אם נקבע אחרת בחוק.

סוכן הקונה

סוכן של קונה הוא סוכן המועסק על ידי קונה כדי לייצג את האינטרסים של הקונה. סוכן הרוכש עושה זאת באמצעות משא ומתן לרכישת בית במחיר ובתנאים המקובלים על הרוכש. לסוכן של קונה יש, ללא הגבלה, חובות האמון הבאות כלפי הקונה: זהירות סבירה, נאמנות ללא חלוקה, סודיות, גילוי מלא, ציות וחובת דין וחשבון. סוכן של קונה אינו מייצג את האינטרס של המוכר. התחייבויותיו של סוכן הקונה כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן לקונה. בהתנהלות מול המוכר, על סוכן הקונה (א) להפעיל מיומנות וזהירות סבירים במילוי תפקידו של הסוכן; (ב) לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב; וכן (ג) לחשוף את כל העובדות הידועות לסוכן המשפיעות באופן מהותי על יכולתו ו/או נכונותו של הקונה לבצע חוזה לרכישת נכס המוכר שאינן עולות בקנה אחד עם חובות האמון של הסוכן כלפי הקונה.

סוכן ברוקר

סוכן מתווך הוא סוכן שמשתף פעולה או מועסק על ידי סוכן רישום או סוכן קונים (אך אינו עובד באותה חברה כמו סוכן הרישום או סוכן הקונים) כדי לסייע לסוכן הרישום או סוכן הקונים באיתור נכס למכירה או לקנות, בהתאמה, עבור המוכר של סוכן הרישום או עבור הקונה של סוכן הקונים. לסוכן המתווך אין קשר ישיר עם הקונה או המוכר והקונה או המוכר אינם יכולים לספק הנחיות או הנחיות ישירות לסוכן המתווך. לקונה ולמוכר אין אפוא אחריות שילוחית למעשי סוכן המתווך. סוכן הרישום או סוכן הקונה אכן מספקים הנחיות והוראה לסוכן המתווך ולכן לסוכן הרישום או לסוכן הקונה תהיה אחריות למעשיו של סוכן המתווך.

סוכן כפול

מתווך מקרקעין רשאי לייצג הן את הקונה והן את המוכר אם הן הקונה והן המוכר נותנים את הסכמתם מדעת בכתב. במצב כזה של סוכנות כפולה, הסוכן לא יוכל לספק את מלוא חובות הנאמנות לקונה ולמוכר. התחייבויותיו של סוכן כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן, לבין הקונה והמוכר. סוכן הפועל כסוכן כפול חייב להסביר בקפידה הן לקונה והן למוכר כי הסוכן פועל גם עבור הצד השני. על הסוכן להסביר גם את ההשפעות האפשריות של ייצוג כפול, לרבות בכך שהקונה והמוכר מוותרים על זכותם לנאמנות בלתי מחולקת בהסכמה ליחסי הסוכנות הכפולה. קונה או מוכר צריכים לשקול היטב את ההשלכות האפשריות של יחסי סוכנות כפולה לפני שיסכים לייצוג כזה. מוכר או קונה רשאים לספק הסכמה מדעת מראש לסוכנות כפולה על ידי ציון זהה בטופס זה.

סוכן כפול עם סוכני מכירות ייעודיים

אם הקונה והמוכר ימסרו את הסכמתם מדעת בכתב, רשאים המנהלים ומתווך המקרקעין המייצג את שני הצדדים כסוכן כפול לקבוע סוכן מכירות שייצג את הקונה וסוכן מכירות אחר שייצג את המוכר כדי לנהל משא ומתן על הרכישה והמכירה. של נדל"ן. סוכן מכירות עובד בפיקוח מתווך המקרקעין. בהסכמה מדעת של הקונה והמוכר בכתב, סוכן המכירות המיועד עבור הקונה יתפקד כסוכן הקונה המייצג את האינטרסים של הקונה ועורך דין מטעם הקונה וסוכן המכירות המיועד עבור המוכר יתפקד כסוכן של המוכר. סוכן המייצג את האינטרסים של המוכר ועורך דין מטעם המוכר במשא ומתן בין הקונה למוכר. סוכן מכירות ייעודי אינו יכול לספק את כל מגוון חובות האמון לקונה או למוכר. סוכן המכירות המיועד חייב להסביר שכמו הסוכן הכפול שתחת פיקוחו הם פועלים, הם אינם יכולים לספק נאמנות בלתי מחולקת. קונה או מוכר צריכים לשקול היטב את ההשלכות האפשריות של יחסי סוכנות כפולים עם סוכני מכירות ייעודיים לפני שיסכים לייצוג כזה. מוכר או קונה רשאים לספק הסכמה מדעת מראש לסוכנות כפולה עם סוכני מכירות ייעודיים על ידי ציון זהה בטופס זה.

טופס זה נמסר לי על ידי איש מכירות נדל"ן או מתווך מורשה מ-BARNES New York, הפועל לטובת הקונה כסוכן של קונה: המוכר כקשר (בדוק להלן) קונה כקשר (בדוק להלן) סוכן כפול. סוכן עם סוכן מכירות ייעודי אם סוכן כפול עם סוכני מכירות מיועדים מצוין לעיל:_ ממונה לייצג את הקונה; ו_ ממונה לייצג את המוכר בעסקה זו.

(אני) (אנו) מאשרים קבלת עותק של טופס גילוי זה:

חתימת הקונה/ים:

__________________ __________________

__________________ __________________

תאריך:_______________ תאריך:_______________

PDF: טופס גילוי של מדינת ניו יורק לקונה ולמוכר

גילוי נאות של מדינת ניו יורק לבעל הבית ולשוכר

זה לא חוזה

חוק מדינת ניו יורק דורש מבעלי רישיונות נדל"ן הפועלים כסוכנים של בעלי בתים ושוכרים של נכסי נדל"ן לייעץ לבעלי הדירות והשוכרים הפוטנציאליים איתם הם עובדים לגבי אופי יחסי הסוכנות שלהם והזכויות והחובות שהוא יוצר. גילוי נאות זה יעזור לך לקבל החלטות מושכלות לגבי מערכת היחסים שלך עם מתווך הנדל"ן וסוכני המכירות שלו.

במהלך העסקה ייתכן שתקבל יותר מטופס גילוי אחד. החוק עשוי לחייב כל סוכן המסייע בעסקה להציג בפניך טופס גילוי זה. סוכן נדל"ן הוא אדם המוסמך לייעץ בנושא נדל"ן. אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי, מס או אחר, התייעצו עם איש מקצוע בתחום זה.

גילוי נאות לגבי קשרי סוכנות נדל"ן

סוכן בעל הבית

סוכן בעל דירה הוא סוכן המועסק על ידי בעל דירה לייצוג האינטרס של המשכיר. סוכן המשכיר עושה זאת באמצעות הבטחת שוכר לדירה או לבית של המשכיר בשכירות ובתנאים המקובלים על המשכיר. לסוכן של בעל דירה יש, ללא הגבלה, חובות האמון הבאות כלפי המשכיר: זהירות סבירה, נאמנות ללא חלוקה, סודיות, גילוי מלא, ציות וחובת דין וחשבון. סוכן בעל דירה אינו מייצג את האינטרסים של השוכר. התחייבויותיו של סוכן המשכיר כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן למשכיר. בהתנהלות מול השוכר, על סוכן המשכיר (א) להפעיל מיומנות וזהירות סבירים במילוי תפקידו של הסוכן; (ב) לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב; וכן (ג) לחשוף את כל העובדות הידועות לסוכן המשפיעות באופן מהותי על ערכו או רצויות של רכוש, אלא אם נקבע אחרת בחוק.

סוכן השוכר

סוכן שוכר הוא סוכן אשר מועסק על ידי שוכר לייצג את האינטרס של השוכר. סוכן השוכר עושה זאת באמצעות משא ומתן על שכירות או שכירות של דירה או בית בשכירות ובתנאים המקובלים על השוכר. לסוכן שוכר יש, ללא הגבלה, חובות האמון הבאות כלפי השוכר: זהירות סבירה, נאמנות ללא חלוקה, סודיות, גילוי מלא, ציות וחובת דין וחשבון. סוכן שוכר אינו מייצג את האינטרס של המשכיר. התחייבויותיו של סוכן שוכר כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן לשוכר. בהתנהלות מול המשכיר, על סוכן השוכר (א) לנהוג במיומנות ובזהירות סבירים במילוי תפקידו של הסוכן; (ב) לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב; וכן (ג) לחשוף את כל העובדות הידועות לסוכן המשפיעות באופן מהותי על יכולתו ו/או נכונותו של השוכר לקיים חוזה להשכרה או חכירה של נכס המשכיר שאינן עולות בקנה אחד עם חובות האמון של הסוכן כלפי השוכר.

סוכני ברוקר

סוכן מתווך הוא סוכן שמשתף פעולה או מועסק ע"י סוכן רישום או סוכן שוכר (אך אינו עובד באותו משרד כמו סוכן הרישום או סוכן הדיירים) כדי לסייע לסוכן הרישום או לסוכן השוכר באיתור נכס להשכרה או חכירה עבור בעל הבית של סוכן הרישום או השוכר של סוכן השוכר. לסוכן המתווך אין קשר ישיר עם השוכר או המשכיר והשוכר או המשכיר אינם יכולים לספק הנחיות או הנחיות ישירות לסוכן המתווך. לשוכר ולמשכיר אין אפוא אחריות שילוחית למעשי סוכן המתווך. סוכן הרישום או סוכן השוכר אכן מספקים הנחיות והדרכה לסוכן המתווך ולכן לסוכן הרישום או לסוכן השוכר תהיה אחריות למעשיו של סוכן המתווך.

סוכן כפול

מתווך נדל"ן רשאי לייצג הן את השוכר והן את בעל הדירה אם הן השוכר והן בעל הדירה נותנים את הסכמתם בכתב ב-DOS-1735-a (Rev. 12/10). במצב דו סוכנות שכזה, הסוכן לא יוכל לספק את מלוא חובות האמון למשכיר ולשוכר. התחייבויותיו של סוכן כפופות גם לכל הוראות ספציפיות הקבועות בהסכם בין הסוכן, לבין השוכר והמשכיר. סוכן הפועל כסוכן כפול חייב להסביר היטב הן למשכיר והן לשוכר כי הסוכן פועל גם עבור הצד השני. על הסוכן להסביר גם את ההשפעות האפשריות של ייצוג כפול, לרבות בכך שבהסכמה ליחסי הסוכנות הכפולים, בעל הבית והשוכר מוותרים על זכותם לנאמנות בלתי מחולקת. בעל בית ודייר צריכים לשקול היטב את ההשלכות האפשריות של יחסי סוכנות כפולה לפני שהם מסכימים לייצוג כזה. בעל בית או שוכר יכולים לספק הסכמה מדעת מראש לסוכנות כפולה על ידי ציון זהה על כך
טופס.

סוכן כפול עם סוכני מכירות ייעודיים

במידה והשוכר והמשכיר יתנו הסכמתם מדעת בכתב, רשאים המנהלים ומתווך המקרקעין המייצג את שני הצדדים כסוכן כפול לקבוע סוכן מכירות שייצג את השוכר וסוכן מכירות אחר שייצג את המשכיר. סוכן מכירות עובד בפיקוח מתווך המקרקעין. בהסכמה מדעת בכתב של השוכר ושל המשכיר, סוכן המכירות המיועד לשוכר יתפקד כסוכן השוכר המייצג את האינטרסים של השוכר ועורך הדין מטעם השוכר וסוכן המכירות המיועד למשכיר יתפקד כסוכן המשכיר. סוכן המייצג את האינטרסים של המשכיר ועורך דין מטעם המשכיר במשא ומתן בין השוכר למשכיר. סוכן מכירות ייעודי אינו יכול לספק את מלוא חובות הנאמנות לבעל הבית או לשוכר. סוכן המכירות המיועד חייב להסביר שכמו הסוכן הכפול שתחת פיקוחו הם פועלים, הם אינם יכולים לספק נאמנות בלתי מחולקת. בעל בית או שוכר צריכים לשקול היטב את ההשלכות האפשריות של יחסי סוכנות כפולים עם סוכני מכירות ייעודיים לפני שיסכים לייצוג כזה. בעל בית או שוכר רשאי לספק הסכמה מדעת מראש לסוכנות כפולה עם סוכני מכירות ייעודיים על ידי ציון זהה בטופס זה.

טופס זה נמסר לי על ידי איש מכירות נדל"ן מורשה או מתווך של BARNES New York, הפועל למען:

(סמן אחד)

[ ] סוכן בעל הבית

[ ] סוכן השוכר

[ ] סוכן השוכר

[ ] סוכן כפול

[ ] סוכן כפול עם עמיתי מכירות ייעודיים

אם סוכן כפול עם עמיתי מכירות ייעודיים מסומן:

_____________________________________ מונה לייצג את השוכר; ו

_____________________________________ מונה לייצג את המשכיר בעסקה זו.

(אני) (אנו) מאשרים קבלת עותק של טופס גילוי זה:

חתימה של [ ] בעלי בית ו/או [ ] שוכר/ים:

__________________________________________

__________________________________________

תאריך: _______________ תאריך: _______________

PDF: טופס גילוי מדינת ניו יורק עבור בעל הבית

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת 295 Madison Ave, Ste. 901, ניו יורק, ניו יורק 10017
טלפון: +1 (646) 559-2249

וואטסאפ
he_ILHebrew
הסכמה לקובצי קוקי עם באנר אמיתי לקובצי קוקי